Groningen als sporthoofdstad
van Noord-Nederland
Meer groen en bewegen in je eigen wijk
De Sportpartij is aanjager van een lokaal
sportakkoord

STEM SPORTPARTIJ VOOR EEN VITALE GEMEENTE

De sport gaat zich met de politiek bemoeien. Sport is voor ons geen bijzaak meer. We gaan de kracht van sport en bewegen inzetten om de volksgezondheid, de economie, de onderlinge verbondenheid, het geloof in eigen talent en de regionale trots in positieve zin te beïnvloeden.

– Vol inzetten op armoedebeleid omdat in een vitale gemeente geen enkel kind zonder ontbijt naar school hoeft
– Bewegen en sport bereikbaar maken voor senioren en hen actief betrekken als vrijwilliger bij sportverenigingen
– Maak de wijken, dorpen en buurten groen en beweegvriendelijk voor alle leeftijden en investeer in de accommodaties van de verenigingen in de buurt
– Groningen als sporthoofdstad van Noord-Nederland met evenementen die de lokale economie versterken
– Meer aandacht voor bewegen, sport en schoolzwemmen op de scholen van onze kinderen; iedere dag weer
– Duurzame toekomstbestendige stadsregio waar het goed wonen, werken, verblijven en vooral veilig en vitaal leven is.

PERSBERICHT

Groningen, dinsdag 25 september 2018

Speelplan, aanvoerder en selectie Sportpartij bekend!

Speelplan Sportpartij gepresenteerd
De Sportpartij presenteert vandaag op haar website het Speelplan (KIEK HIER). In dit partijprogramma zijn de grondbeginselen van de Sportpartij opgenomen. Het vormt de basis voor ons politieke handelen en beleid. Met de kracht van sport als inspiratiebron gaan we invulling geven aan een nieuw politiek verhaal voor de stad Groningen. Dwars door de scheidslijnen van de gevestigde politiek heen.
Ons Speelplan bestaat uit drie samenhangende delen. Allereerst formuleren we onze principiële Uitgangspunten. Ze beschrijven het ‘hogere doel’ dat we met de Sportpartij uiteindelijk voor ogen hebben. Onder het kopje Standpunten bespreken we langs welke beleidslijnen we de komende jaren concreet aan de slag gaan. Niet de geijkte gemeentelijke beleidsterreinen, maar de voor de nabije toekomst belangrijke maatschappelijke vraagstukken staan daarbij centraal. Onder Speerpunten tenslotte geven we de onderwerpen en actielijnen weer voor de komende verkiezingscampagne.

In de periode tot de verkiezingen zal de Sportpartij tevens met concrete STA(N)DPUNTEN haar visie formuleren op een aantal voor haar maatschappelijk relevante terreinen. Hou ons dus in de gaten!

Aanvoerder Sportpartij bekend
De Sportpartij heeft advocaat en sportfanaat Martijn van der Veen als aanvoerder gekozen voor de aankomende verkiezingen. Namens de partij zal de 45-jarige geboren en getogen Stadjer aanstaande donderdag ook deelnemen aan het Sportdebat, dat in het kader van de Nationale Sportweek in Stad wordt gehouden.

Selectie Sportpartij
Ook de selectie voor de Sportpartij is bekend. De onderstaande 26 personen hebben zich verbonden aan het unieke initiatief en stellen zich in de gemeente Groningen verkiesbaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De definitieve ‘rugnummers’ zullen in de komende periode kenbaar gemaakt worden door de technische staf.

De selectie voor 21 november 2018: Martijn van der Veen, Glenn Pinas, Adri Broeke, Jan Vlieg, Inez Trechsel, Anjo Mekel, Jan Tebbens, Niels Hilboesen, Stephen Tapilatu. Bekijk de rest van de selectie op deze plaats.

Woensdag 9 mei 2018: Sportpartij opgericht

Vandaag, woensdag 9 mei 2018, is de Sportpartij opgericht in Groningen. Een sportieve partij die zich op het politieke toneel van de Stad gaat begeven. Exact twee maanden geleden werd al een vooraankondiging gedaan middels een persbericht en diverse uitingen in lokale media. Vandaag werd de oprichting van de partij officieel bekrachtigd bij Lambeck Harms Notarissen in Groningen.

Het bestuur van de Sportpartij bestaat uit voorzitter Glenn Pinas, secretaris Sylvia Heinen en penningmeester Jans Abbingh. De afgelopen periode heeft een enthousiaste groep van veertig personen zich bezig gehouden met de voorbereiding op het eerste ‘seizoen’ dat de partij actief zal zijn.

De Sportpartij staat voor een meer prominente rol van sport op talrijke vlakken. Zij ziet sport dan ook als het ultieme middel om vele maatschappelijke thema’s aan te vliegen. De partij gaat daarbij zeer serieus te werk en heeft een gedegen theoretisch kader om de speerpunten te onderbouwen. Hoewel Groningen zich al geregeld op diverse vlakken in de kijker speelt als ‘sportstad’, zijn er nog voldoende uitdagingen om het ‘sportklimaat’ voor alle burgers naar een veel hoger niveau te brengen.

De komende weken brengen we onze speerpunten naar buiten. Daarnaast maken wij binnenkort onze ‘opstelling’ bekend voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 november 2018, waar de sportpartij een gooi zal doen naar de (45) beschikbare raadszetels van de gemeente Groningen, die per 1 januari 2019 zal worden samengevoegd met Ten Boer en hoogstwaarschijnlijk ook Haren.

Contact opnemen