Speelplan, aanvoerder en selectie Sportpartij bekend!

Groningen als sporthoofdstad
van Noord-Nederland
Meer groen en bewegen in je eigen wijk
De Sportpartij is aanjager van een lokaal
sportakkoord

Speelplan, aanvoerder en selectie Sportpartij bekend!

Groningen, dinsdag 25 september 2018

Speelplan Sportpartij gepresenteerd
De Sportpartij presenteert vandaag op haar website het Speelplan (KIEK HIER). In dit partijprogramma zijn de grondbeginselen van de Sportpartij opgenomen. Het vormt de basis voor ons politieke handelen en beleid. Met de kracht van sport als inspiratiebron gaan invulling geven aan een nieuw politiek verhaal voor de stad Groningen. Dwars door de scheidslijnen van de gevestigde politiek heen.
Ons Speelplan bestaat uit drie samenhangende delen. Allereerst formuleren we onze principiële Uitgangspunten. Ze beschrijven het ‘hogere doel’ dat we met de Sportpartij uiteindelijk voor ogen hebben. Onder het kopje Standpunten bespreken we langs welke beleidslijnen we de komende jaren concreet aan de slag gaan. Niet de geijkte gemeentelijke beleidsterreinen, maar de voor de nabije toekomst belangrijke maatschappelijke vraagstukken staan daarbij centraal. Onder Speerpunten tenslotte geven we de onderwerpen en actielijnen weer voor de komende verkiezingscampagne.

In de periode tot de verkiezingen zal de Sportpartij tevens met concrete STA(N)DPUNTEN haar visie formuleren op een aantal voor haar maatschappelijk relevante terreinen. Hou ons dus in de gaten!

Aanvoerder Sportpartij bekend
De Sportpartij heeft advocaat en sportfanaat Martijn van der Veen als aanvoerder gekozen voor de aankomende verkiezingen. Namens de partij zal de 45-jarige geboren en getogen Stadjer aanstaande donderdag ook deelnemen aan het Sportdebat, dat in het kader van de Nationale Sportweek in Stad wordt gehouden.

Selectie Sportpartij
Ook de selectie voor de Sportpartij is bekend. De onderstaande 26 personen hebben zich verbonden aan het unieke initiatief en stellen zich in de gemeente Groningen verkiesbaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De definitieve ‘rugnummers’ zullen in de komende periode kenbaar gemaakt worden door de technische staf.

De selectie voor 21 november 2018: Martijn van der Veen, Glenn Pinas, Adri Broeke, Jan Vlieg, Inez Trechsel, Anjo Mekel, Jan Tebbens, Niels Hilboesen, Stephen Tapilatu, Peter Merx, Niek Hollewand, Jack Suiveer, John Schokker, Karin Kienhuis, Koos Bauman, Willem Vos, Erik Bouwman, Lois Abbingh, Ingrid Munneke, Johan Toren, Richard Vennema, Gerro Dijksma, Edwin van Calker, Kees Vlietstra, Sandra van Bergen, Bauke van Stempvoort.